Tilmelding torsdag den 8. september kl. 10 - 12

I Kultur - og Fritidscenter i Ullerslev

Efterårsferie: uge 42 fra mandag den 17. - 21. oktober begge dage incl.

Fælles juleafslutning fredag den 16.. december

Juleferie: fra den 19. dec - 2. januar 2023 begge dage incl.

Vinterferie fra den 13. -18. februar ( uge 7 ) 

Generalforsamling og Årsfest  Torsdag den 30. marts 2023