Gå-klubben


Tirsdag fra kl. 13 fra 1. september - 1. april

Tirsdag fra kl 10 fra 1. april - 1. september

med afgang fra Sdr. Skole.


Instruktør Kirsten tlf. 23 23 92 66